E-learning i zdalne nauczanie - jak uczyć efektywnie?

E-learning i zdalne nauczanie - jak uczyć efektywnie?

Pandemia i wymuszony nią dystans społeczny sprawił, że nauczyciele akademiccy na całym świecie stanęli przed nagłą potrzebą zmiany dotychczasowych metod nauczania. Z tego powodu naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa we współpracy z Centrum Nowoczesnej Edukacji PG postanowili opracować wszechstronne materiały, które pomogą nauczycielom w całej Europie zmierzyć się z tym poważnym wyzwaniem.

Autorski projekt „Comprehensive project for distance teaching skills and multimedia resources for technical universities in Europe” w skrócie E-TECH został doceniony i dofinansowany grantem w konkursie Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego. Inicjatywa będzie prowadzona przez konsorcjum PG wraz z austriacką wyższą uczelnią Joanneum Gesellschaft MBH z Graz oraz włoskim uniwersytetem Universita Politecnica delle Marche z Ancony a także we wsparciu SEA - Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Wielu wykładowców zatrudnionych przez uczelnie, które tworzą konsorcjum, zgłasza brak odpowiedniego przygotowania metodycznego oraz niedobór zasobów do prowadzenia zajęć zdalnych – tłumaczy dr inż. Marek Chodnicki, kierownik projektu z ramienia Politechniki Gdańskiej. – Wyposażenie nauczycieli w odpowiednie umiejętności i narzędzia jest zadaniem złożonym, dlatego konieczne jest wdrożenie projektu, który kompleksowo odpowiada na potrzeby odbiorców.

Z tego powodu autorzy zaplanowali inicjatywę składającą się z czterech części: opracowanie otwartego, trzypoziomowego kursu e-learningowego na temat efektywnego prowadzanie e-zajęć, bogatego w multimedia „Praktycznego przewodnika po metodach zdalnego nauczania dla nauczycieli akademickich”, banku interaktywnych zasobów oraz modelowego kursu e-learningowego dla studentów z przedmiotu wybranego przez konsorcjum.

Na świecie można znaleźć publikacje na temat zdalnego nauczania i e-learningu ale niewiele z nich dotyczy nauczania na poziomie akademickim. Co więcej, większość dostępnych materiałów posiada staromodną, mało przystępną formę a czasem są zwyczajnie nudne. Uważamy, że nauczyciele uczelni wyższych, a zwłaszcza uczelni technicznych, zasługują na to aby pozyskiwać nową wiedzę i umiejętności z opracowań wysoce praktycznych, multimedialnych ale też przyjaznych i atrakcyjnych – dodaje mgr Alina Guzik, współautorka wniosku z ramienia Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.


Drukuj   E-mail