Alicja Pucyk

Alicja Pucyk

Event Manager

Event Manager at Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling (ICM), University of Warsaw. Alicja Pucyk ukończyła Transport na Politechnice Gdańskiej z tytułem magister inżynier. Doświadczenie w marketingu zdobyła w Hiszpanii i w Peru organizując wydarzenia oraz targi na międzynarodową skalę. Od 2020 r. pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jako koordynator ds. eventów.

Lista wydarzeń, w których Alicja Pucyk występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca