dr Anita Kubanek

dr Anita Kubanek

Trener biznesu, mentor

Trener biznesu, mentor, certyfikowany tutor, ekspert w projektach unijnych.

Absolwentka studiów MBA (WSB/Franklin University), doktor nauk prawnych.

Przez 10 lat związana z branżą zbrojeniową, brała udział w tworzeniu strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zawodowo związana z Instytutem Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Gospodarki. Prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której aktywuje potencjał organizacji poprzez dedykowane szkolenia (na podstawie diagnoz i analiz), sesje tutorskie oraz wsparcie merytoryczne zarządów. Uczestniczka i ekspert merytoryczny licznych projektów (m.in. Inkubator Innowacyjności +, Reaktiv 50+, Nowoczesny Uniwersytet, Innowacyjny Dydaktyk, Uniwersytet Równych Szans, Wsparcie w starcie).

Na co dzień inspiruje, angażuje, rozwija i czerpie z tego ogromną przyjemność.

Nagrania wystąpień dr Anity Kubanek dostępne na platformie Telestudent:

Lista wydarzeń, w których dr Anita Kubanek występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca