dr inż. Rafał Grzybowski

dr inż. Rafał Grzybowski

Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego

dr inż. Rafał Grzybowski jest Dyrektorem Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Łódzkiej oraz wykładowcą w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Jest także twórcą Centrum E-Learningu PŁ. Od kilkunastu lat zajmuje się narzędziami i metodyką e-learningu oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych. Współtworzył uczelnianą platformę e-learningową Politechniki Łódzkiej; jest szkoleniowcem i konsultantem z zakresu e-learningu i bezpieczeństwa informacji. W swojej karierze zawodowej ma utworzenie i prowadzenie komercyjnego ośrodka szkoleniowego, zarządzanie dwoma dużymi firmami informatycznymi, wdrożenie kilku aplikacji komputerowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 31 artykułów naukowych.

Lista wydarzeń, w których dr inż. Rafał Grzybowski występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca