Jacek Santorski

Jacek Santorski

psycholog społeczny i biznesu, przedsiębiorca

Strona www:

Jacek Santorski, psycholog społeczny i biznesu, przedsiębiorca i mentor, prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywodztwa we wspołpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Akademia Psychologii Przywództwa

Lista wydarzeń, w których Jacek Santorski występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca