Jan Szajda

Jan Szajda

CEO at IDENTT sp. z o.o.

Jan Szajda - CEO w Identt

Lista wydarzeń, w których Jan Szajda występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca