Kamil Sojka

Kamil Sojka

Senior Channel & B2B Manager

Senior Channel & B2B Manager Poland & Baltics w Logitech

Lista wydarzeń, w których Kamil Sojka występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca