Katarzyna Rycharska

Katarzyna Rycharska

Mentor marki

Mentor marki i biznesu marek z duszą, praktyk i nauczyciel inteligencji emocjonalnej. Przygotowuje do zaistnienia w Social Media, tworzy strategie marketingowe, buduje widoczność oraz znajduje wyróżniające cechy w marce osobistej, po to, by pracować z pasją, bez zamartwiania się o klientów i pieniądze. Wreszcie szkoli z narzędzi pomagających w wyrażaniu samoświadomego ja, jak pisanie, przemówienia, Live, sprzedaż, poruszanie się w Social Media i biznesie. Dzieli się swoim doświadczeniem, odważnie i prawdziwie, pokazując, że autentyczność i przepracowane trudne chwile życia i biznesu prowadzą do misji i pracy z pasji, która daje satysfakcję w każdej sferze mentalnej i osobistej.

Lista wydarzeń, w których Katarzyna Rycharska występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca