Maciej Bakalarczyk

Maciej Bakalarczyk

lektor, tłumacz, grafik

Maciej Bakalarczyk – lektor, tłumacz, grafik – wieloletni społecznik, od 2013 członek Społecznej Rady ds. Estetyki w Bydgoszczy, jeden z założycieli stowarzyszenia Projekt Bydgoszcz, od 2018 Menedżer Starego Miasta i Śródmieścia odpowiedzialny za koordynacje działań w bydgoskim centrum, łącznik pomiędzy urzędem, biznesem i społecznikami.

Lista wydarzeń, w których Maciej Bakalarczyk występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca