Marta Żurowska

Marta Żurowska

trener biznesu, coach i facylitatorka

Strona www:

Pomagam ludziom dobrze myśleć o sobie i tworzyć takie miejsca pracy, w których chce się chcieć.

Robię to poprzez namierzenie, zrozumienie i wykorzystanie potencjału każdego członka zespołu, w zgodzie z jego potrzebami wewnętrznymi. Mam do dyspozycji wyjątkowe narzędzia i nie zawaham się ich użyć.

Jestem trenerką biznesu, coachem i facylitatorką. Pracując z liderkami i liderami oraz ich zespołami, korzystam m.in. z:

  • metodologii FRIS®, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania,
  • Reiss Motivation Profile®, naukowej metody badawczej weryfikującej wewnętrzną motywację człowieka.

Mówię po ludzku, o ważnych sprawach.

  • O przekonaniach, nawykach, potrzebach, motywacji, obawach, odwadze, strachu, krytyku, porażkach, sukcesach.
  •  O szefowaniu, autoliderstwie, (współ)tworzeniu silnych i dojrzałych zespołów.
  • O budowaniu lepszej wersji siebie dla siebie.
  • O braniu odpowiedzialności za swoje wybory.
  • O poszerzaniu perspektyw. O byciu dobrym i łagodnym dla siebie.

Lista wydarzeń, w których Marta Żurowska występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca