Mira Kantor-Pikus

Mira Kantor-Pikus

Cushman & Wakefield

Mira Kantor-Pikus (Partner, Equity, Debt & Alternative Investments Cushman & Wakefield) ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, branży inwestycyjnej, finansowaniu tak nieruchomości, jak i firm, w tym od ponad 8 lat w branży doradczej. Mira odpowiada za doradztwo dłużne, korporacyjne i alternatywne inwestycje w ramach Rynków Kapitałowych skupione na aranżacji długu, feasibility study dot. projektów deweloperskich, w tym mieszkaniowych, pozyskiwaniu kapitału, tworzeniu platform inwestycyjnych, zarządzaniu długiem, restrukturyzacji oraz za transakcje w sektorze mieszkań na wynajem domów studenckich i mieszkań senioralnych.

Lista wydarzeń, w których Mira Kantor-Pikus występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca