Jak moje talenty z badania Gallupa, mogą mnie wesprzeć w prowadzeniu sesji coachingowych/mentoringowych?

Jak moje talenty z badania Gallupa, mogą mnie wesprzeć w prowadzeniu sesji coachingowych/mentoringowych?

 

  • Początek: czwartek, 09 grudzień 2021 19:00
  • Zakończenie: czwartek, 09 grudzień 2021 20:30
  • Miejsce: online
  • Cena:
    50zł

Opis wydarzenia

Jak moje talenty z badania Gallupa, mogą mnie wesprzeć w prowadzeniu sesji coachingowych/mentoringowych?

Zapraszamy na webinar Katarzyny Syrówki , akredytowanej mentorki rozwoju talentów i drogi zawodowej z akredytacją EMCC na poziomie Practitioner level® oraz certyfikowanym Coach Gallupa®, a także facylitatorką modelowania stanowiska pracy, metodyki Job Crafting.

Katarzyna pomaga rozwijać swoją drogę zawodową w oparciu o talenty, dzięki czemu rośnie i człowiek i biznes. Inspiruje w wyborze przemyślanej drogi zawodowej. Wspiera ludzi w odkrywaniu ich potencjału, pomaga podnieść ich poczucie wartości i wspiera w zwiększaniu efektywności i realizacji celów zawodowych!

Katarzyna Syrówka

Jestem akredytowaną mentorką rozwoju talentów i drogi zawodowej z akredytacją EMCC na poziomie Practitioner level® oraz certyfikowanym Coach Gallupa®, a także facylitatorką modelowania stanowiska pracy, metodyki Job Crafting.

Jednocześnie jestem praktykiem biznesu z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, sprzedaży i konsultingu biznesowym.

Doświadczenie zdobywałam w małych i średnich firmach oraz w międzynarodowych korporacjach, a także prowadząc własne firmy. Teraz rozwijam swój biznes Syrowka.com.

Doświadczenie swoich własnych poszukiwań zawodowych przełożyłam na pomoc ludziom w ich sytuacji zawodowej.

Pomagam rozwijać swoją drogę zawodową w oparciu o talenty, dzięki czemu rośnie i człowiek i biznes.

Inspiruję w wyborze przemyślanej drogi zawodowej. Wspieram ludzi w odkrywaniu ich potencjału, pomagam podnieść ich poczucie wartości i wspieram w zwiększaniu efektywności i realizacji celów zawodowych!

AGENDA

Jak talenty z badania Gallupa, mogą mnie wesprzeć w prowadzeniu sesji coachingowych/mentoringowych?

  1. Poznaje swoje wyniki badania Gallupa
  2. Rozumiem jak działają moje talenty
  3. Widzę jak oddziaływuje mój profil na prowadzenie przeze mnie sesji.

Rekomendacja: zrobione badania Gallupa (34all). Ale nie jest to konieczne.