Krajobraz cyberzagrożeń z perspektywy polskiego menedżera

Krajobraz cyberzagrożeń z perspektywy polskiego menedżera

 

 • Początek: wtorek, 15 marzec 2022 14:00
 • Zakończenie: wtorek, 15 marzec 2022 15:00
 • Wydarzenie bezpłatne

Opis wydarzenia

 • Czy jesteś pewny, że Twój biznes jest bezpieczny?
 • Czy wiesz jak zbudować antykruchość organizacji w dobie cybernetycznych niebezpieczeństw?

Cyberbezpieczeństwo stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnego biznesu. Menedżerowie oraz działy IT muszą być szczególnie świadomi wpływu ryzyk cybernetycznych na organizacje.

Publikacje skierowane do kadry menedżerskiej konsekwentnie wskazują, że cyberbezpieczeństwo stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnego biznesu. Liczba komunikatów dotyczących cyberbezpieczeństwa, która dociera do typowego menedżera rośnie lawinowo:

 • media codziennie informują nas o kolejnych, coraz groźniejszych incydentach
 • eksperci techniczni analizują kolejne luki w systemach, które są odkrywane
  i wykorzystywane przez cyberprzestępców do realizacji kolejnych ataków
 • urzędnicy UE i politycy wypracowują kolejne rozwiązania prawne
  ukierunkowane na przeciwdziałanie cyberprzestępczości

Zapraszamy na darmowy webinar, który kierowany jest do szerokiego grona menedżerów.
W trakcie spotkania zaprezentujemy temat cyberbezpieczeństwa w przystępny sposób, skupiając się na wybranych zagadnieniach kluczowych z perspektywy zarządzania instytucją, a nie technicznego przeciwdziałania cyberatakom.

Biorąc udział w webinarze uzyskasz odpowiedzi na pytania: 

 • Kim są współczesni cyberprzestępcy i w jakim celu przeprowadzają cyberataki?
 • W jaki sposób jesteśmy narażeni na cyberataki w zależności od sektora gospodarki i profilu naszej działalności?
 • Jak wygląda typowy cyberatak i jakie skutki ma to dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych?
 • Jakie wymogi prawne są stawiane polskim instytucjom w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością?
 • Jakich działań należy oczekiwać ze strony menedżerów w ramach zabezpieczenia kierowanej przez nich instytucji przed ryzykiem cybernetycznym?

Podczas webinaru poruszymy tematy takie jak:

 • Wpływ ryzyk cybernetycznych na organizacje kierowane przez menedżerów
 • Proces przygotowania kierowanej przez menedżera instytucji do ewentualnego cyberincydentu
 • Wymogi prawne konieczne do zabezpieczenia się przed cyberincydentem

Prowadzący:

Jakub Bojanowski – doświadczony doradca i menedżer od ponad 20 lat zajmujący się tematyką bezpieczeństwa i wiarygodności systemów informatycznych. Wieloletni szef nadzorujący zespół świadczący usługi z zakresu przeciwdziałania cyberzagrożeniom w jednej z międzynarodowych firm doradczych.

Ostatnio wykładowca akademicki i biznesowy popularyzujący tematykę cyberbezpieczeństwa wśród kardy menedżerskiej. Autor książki przybliżającej tematykę cyberbezpieczeństwa menedżerom bez wykształcenia technicznego.