Polityka Prywatności - Telestudent sp. z o.o.

Korzystając z Serwisów internetowych wydawanych przez Telestudent Sp. z o.o. akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Administrator danych osobowych

Telestudent Sp. z o.o., ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na następujący adres: ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, mailowo: dpo@telestudent.pl lub telefonicznie: (+48) 52 364 57 54.

Słowniczek pojęć

 1. Administrator danych osobowych - Telestudent Sp. z o.o., ul. Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz.
 2. Polityka Prywatności – dokument określający politykę prywatności stosowaną przez Telestudent Sp. z o.o.
 3. Serwis – strona lub grupa stron internetowych posiadająca możliwość prezentowania treści tekstowych, graficznych i/lub video wydawana przez Telestudent Sp. z o.o.
 4. Niezapowiedziana wiadomość - informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste, informacje o statusie wykorzystywanej usługi itp.).
 5. Cookies - małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer do komputera internauty. Identyfikują one daną osobę oraz umożliwiają zapamiętanie danych np. ustawień, preferencji, dokonanych wyborów związanych z korzystaniem z Serwisu.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług związanych z Platformą Telestudent - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Osoby korzystające z Serwisów Administratora danych osobowych pozostają personalnie anonimowe tak długo, aż nie zdecydują inaczej.

Administrator danych osobowych nie ujawnia, nie podaje, nie sprzedaje ani nie przekazuje żadnych danych personalnych dotyczących użytkowników odwiedzających strony, chyba, że wymaga tego prawo.

Administrator danych osobowych szanuje prywatność osób odwiedzających stronę. Gromadzimy ograniczoną ilość informacji dotyczących użytkowania strony do celów statystycznych, aby oszacować liczbę odwiedzających poszczególne jej sekcje i pomóc nam podnieść użyteczność strony dla użytkowników.

Standardowe informacje o Twojej wizycie na naszej stronie gromadzone automatycznie i przechowywane to między innymi:

 • Nazwa domeny, z której uzyskujesz dostęp do Internetu.
 • Nazwa i wersja systemu operacyjnego twojego komputera i przeglądarki. Na przykład Windows 7, Internet Explorer, Google Chrome lub Firefox.
 • Adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do Internetu. Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera za każdym razem, gdy logujesz się do usługodawcy internetowego.
 • Adres internetowy strony internetowej, z której wszedłeś na naszą stronę, jeśli nie wpisujesz bezpośrednio adresu https://telestudent.pl.
 • Data, godzina i czas trwania wizyty na naszej stronie oraz odwiedzanych sekcjach.
Polityka Prywatności (2)

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o Użytkowniku

Gdy przekazujesz nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, sugerujemy, że wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie tylko z tego konkretnego powodu.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych to robimy to po tym gdy wyrazisz na to zgodę. W każdym czasie zapewniamy Ci możliwość odmowy - rezygnacji z otrzymywania tego typu treści.

Administrator danych osobowych udostępnia każdemu użytkownikowi stronę z danymi osobowymi dostępne po autoryzacji (Panel do zarządzania danymi). Strona ta pozwala na przeglądanie, modyfikację oraz w większości przypadków usuwanie posiadanych przez Wydawcę danych osobowych o użytkowniku. Niektóre dane np. związane z dokonanymi transakcjami nie mogą być usunięte ze względu na przepisy prawa nakazujące przetrzymywanie ich przez określony czas.

W przypadku, gdyby Użytkownik uznaje takie rozwiązanie za niewystarczające powinien zaprzestać korzystania z Serwisów oraz zgłosić swoje uwagi administratorowi danych osobowych.

Odpowiedni wiek Użytkownika

Platforma przeznaczona jest dla Użytkownika w wieku od 13 lat, który jest w stanie zrozumieć umieszczane treści i są one dla niego skierowane, z zastrzeżeniem, że rejestracja Użytkownika niezbędna do dokonywania zakupów możliwa jest wyłącznie po ukończeniu 18 roku życia i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia Użytkownikiem zalogowanym może być opiekun prawny działający w imieniu osoby nieletniej. Może on być różnie regulowany w różnych krajach, dlatego musisz brać pod uwagę szczególne uwarunkowania obowiązujące w kraju na którego terytorium obecnie przebywasz.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Usługi Stron Trzecich Realizowane na Platformie Telestudent

W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane przez tych dostawców. W szczególności pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą znajdować się w lokalizacjach podlegających innej jurysdykcji niż Ty lub nasza Platforma. Jeśli więc zdecydujesz się na transakcję obejmującą usługi zewnętrznego usługodawcy, Twoje informacje mogą podlegać prawu jurysdykcji, w których znajduje się ten usługodawca lub jego obiekty.

Usługi Stron Trzecich Realizowane na Platformie Telestudent

Zasadniczo usługodawcy zewnętrzni, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam świadczą.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji, które musimy im przekazywać w związku z transakcjami związanymi z zakupem.

Linki Zewnętrzne

Po opuszczeniu witryny naszej Platformy lub przekierowaniu do strony internetowej lub aplikacji innej firmy nie podlegają już Państwo niniejszej Polityce Prywatności ani żadnym Warunkom korzystania z naszej witryny.

Kliknięcie linków w naszej Platformie może skierować Cię na inne witryny internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych stron i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami dotyczącymi prywatności.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe świadczenie usług bądź też udzielenie odpowiedzi.

Pliki Cookie

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez witryny, które odwiedzasz. Pliki te mogą być odczytywane przez witryny i pomagają zidentyfikować użytkownika po powrocie na stronę internetową. Pliki cookie mogą być plikami “trwałymi” lub “sesyjnymi”. Stałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze po przejściu do trybu offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane zaraz po zamknięciu przeglądarki.
Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak je blokować i usuwać, odwiedź http://www.aboutcookies.org/.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne na Telestudent.pl?

Ta strona, podobnie jak większość innych dużych witryn, używa plików cookie. Pliki te umożliwiają użytkownikom poruszanie się po witrynach internetowych i (w stosownych przypadkach) umożliwiają nam dostosowanie treści do potrzeb użytkowników, którzy odwiedzili witrynę i pomagają nam poprawić komfort korzystania z witryny. Bez włączonej obsługi plików cookie nie możemy zagwarantować, że strona internetowa i twoje wrażenia podczas jej odwiedzin są zgodne z naszymi intencjami. Żadne z plików cookie używanych na naszych stronach internetowych nie gromadzą danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Pliki cookie & Google Analytics

Pliki cookie – służą temu, by śledzić, w jaki sposób odwiedzający wchodzą na naszą stronę i jaką drogę przez nią przechodzą, aby pomóc nam ulepszyć nasze usługi dla Ciebie. Używamy na przykład Google Analytics – popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Dowiedz się więcej o tym, jak te pliki cookie są używane w witrynie Google Privacy.

Konto Użytkownika a Polityka Prywatności

Zapisanie się do serwisu wymaga wypełnienia stosownego formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje personalne np. imię, nazwisko, adres w zależności od rodzaju Konta w Serwisie i rodzaju wykorzystywanych usług.

Informacje podane w formularzach są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami, dostarczania zamawianych usług oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb.

Image

Realizacja Płatności a Ochrona Danych Osobowych

Do przetwarzania płatności używamy bramek takich jak PayPal czy Przelewy24. Ani my ani bramki nie przechowują danych kart płatniczniczych na serwerach. Dane są szyfrowane za pomocą standardu bezpieczeństwa kart płatniczych (PCI-DSS) podczas przetwarzania płatności. Dane transakcji zakupu są wykorzystywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania transakcji zakupu. Po zakończeniu informacje o transakcji zakupu nie są zapisywane.

Nasze bramki płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Diners Club.

Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez Platformę Telestudent oraz naszych usługodawców.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz również przeczytać warunki Paypal na www.paypal.com oraz Przelewy24 na www.przelewy24.pl.
Prawa autorskie

Prawa autorskie

Kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie a także opracowywanie tekstów i innych elementów utworów chronionych prawem autorskim np. graficznych czy video pochodzących z Platformy Telestudent zarówno w części jak i w całości bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Zastrzeżenie to nie ogranicza możliwości korzystania z utworów dostępnych na Platformie zarówno bezpłatnych jak i płatnych na własny użytek. Poszczególne oferty prezentowane w Serwisie mogą rozszerzać prawa użytkownika w zakresie udostępniania i wykorzystywania oferowanych treści, np. bezpłatne webinary, których autorzy mogą pozwalać na ich dalsze bezpłatne rozpowszechnianie na pewnych zasadach np. w social mediach.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej, chyba, że jest wyraźnie określone inaczej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce, powiadomimy Cię o tym, że została zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy i / lub ujawniamy.

Jeśli nasza Platforma lub firma zostanie sprzedana lub połączy się z inną firmą lub usługą, Twoje dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, aby nadal mogli świadczyć Ci Usługi.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z prowadzeniem Platformy. W każdym jednak przypadku będą to treści związane funkcjonowaniem Serwisu i jego ofertą.

Pytania i Dane Kontaktowe

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, zarejestrować skargę lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Wirtualne Biuro

Telestudent Sp. z o.o.
ul. Gdańska 89/1
85-022 Bydgoszcz
Data Protection Officer:
tel. (+48) 52 364 57 54
email: dpo@telestudent.pl.