Anita Orzechowska

Anita Orzechowska

Coach i Superwizor

Strona www:

Email: anita.orzechowska@cstcoaching.pl

Anita Orzechowska – Akredytowany Coach i Superwizor IC, Akredytowany Coach ICF na ACC, Członek ICF, Master Praktyk NLP, Magister Doradztwa i Coachingu, Dyplomowany i Certyfikowany Coach, Trener kompetencji coachingowych, komunikacji, sprzedaży i zarządzania, licencjonowany konsultant Mental Toughness MTQ48.

Akredytowany Coach i Superwizor IC, Akredytowany Coach ICF na ACC, Członek ICF, Master Praktyk NLP, Magister Doradztwa i Coachingu, Dyplomowany i Certyfikowany Coach, Trener kompetencji coachingowych, komunikacji, sprzedaży i zarządzania, licencjonowany konsultant Mental Toughness MTQ48.

Doświadczenie: 20 lat pracy z biznesem, związana z zarządzaniem sprzedażą i strukturami organizacji. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie jako doradca zewnętrzny, prowadząc audyty, badanie potrzeb, szkolenia, sesje coachingowe indywidualne i grupowe, mentoring, doradztwo, superwizję dostosowując metodę do potrzeb, “Rozwiń Skrzydła z Anitą Orzechowską”.

Specjalizacja: praca z prezesami, TOP managment, właścicielami MMŚ i ich menadżerami specjalistami i klientem indywidualnym wspierając ich w rozwoju przywództwa i zarządzaniu sobą, zespołem i organizacją.

Nagrania wystąpień Anity Orzechowskiej dostępne na platformie Telestudent:

Wywiad z Anitą Orzechowską


Lista wydarzeń, w których Anita Orzechowska występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca