Jacek Trybusz

Jacek Trybusz

Prezes Zarządu Probuild

Jacek Trybusz dd początku swojej karieru zawodowej związany jest z działalnością developerską, w zakresie realizacji projektów komercyjnych i mieszkaniowych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Pomysłodawca i realizator projektu polegającego na budowie prywatnego akademika we Wrocławiu, wraz ze stworzeniem operatora i marki LAS – Living & Studying.

Lista wydarzeń, w których Jacek Trybusz występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca