Michał Kaźmierski

Michał Kaźmierski

wykładowca APP oraz Uniwersytetu SWPS

Doświadczony praktyk biznesu, od kilkunastu lat zrządzający zespołami i organizacjami. Trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz wykładowca i współpracownik Uniwersytetu SWPS. Z wykształcenia lekarz medycyny. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz studiów z zakresu psychologii organizacji, zarządzania zmianą i coachingu we francuskiej szkole biznesu INSEAD.

Lista wydarzeń, w których Michał Kaźmierski występuje jako Prelegent lub osoba Prowadząca