Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

 

  • Początek: czwartek, 25 listopad 2021 9:00
  • Zakończenie: piątek, 26 listopad 2021 15:00
  • Miejsce: online YouTube
  • Wydarzenie bezpłatne

Opis wydarzenia

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na wiedzę natury metodycznej, jak i praktycznej z zakresu szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz z chęci wdrożenia studentów w tę tematykę i działania z tych zagadnień.

Temat jaki chcemy wam przybliżyć, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to popularna koncepcja rozwoju przedsiębiorstw, która wspiera równolegle rozwój społeczno-gospodarczy interesariuszy jak i realizuje ideę zrównoważonego rozwoju.

Wraz z zmianami przepisów prawnych przestaje być to działanie dobrowolne, a staje się to standard i obowiązek, realizowanym np. poprzez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030, czy też Europejski Zielony Ład 2050.

Podczas wydarzenia odbędą się wykłady otwarte na których zaproszeni goście podzielą się swoim doświadczeniem z prowadzonych przez nich projektów CSR oraz ukarzą sposoby zarządzania działaniami odpowiedzialnymi społecznie, a także przedstawią przykłady współczesnego raportowania.
W trakcie trwania wydarzenia oferujemy wam również certyfikowane szkolenia na których zostaną przedstawione praktyczne aspekty wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie.
Uczestnicy będą mieć okazję do zapoznania się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR, a także zrozumienia, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firmy.

Podczas obrad Sekcji Studenckiej zaprezentowane zostaną referaty zgłoszone przez studentów z uczelni z całej Polski.
W trakcie obrad Sekcji w drodze konkursu wybrane zostaną najlepsze prezentacje, otrzymując nagrody.

Wydarzenie kierujemy do studentów i absolwentów szkół wyższych z całej Polski.

Przypominamy, że tegoroczna szósta edycja wydarzenia odbywać się będzie 25 i 26 listopada w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ale możliwe jest dołączenie online poprzez link